night_pic

All Through the Night

การเฉลิมฉลองในยามกลางคืน งานรื่นเริงที่มีความสนุกสนานเหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการรับรู้ชีวิตในตอนกลางคืน สามารถอ่านแล้วกล่อมเด็กน้อยให้รู้สึกเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เมื่อกับเข้าสู่อีกโลกหนึ่ง

mother_pic

Teaching My Mother

เรื่องนี้เป็นคำสอนของแม่ที่บอกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของศาสนาอิสลามที่ต้องใช้ชีวิตตามแนวทางที่ต้องพบเจอกับคนที่เข้ามาในชีวิต ที่ต่างศาสนากันการดำรงชีวิตทางด้านกิจกรรมจึงไม่เหมือนกัน คำสอนก็แตกต่างกันทำให้มีความคิดที่ไม่เหมือนกัน

tales_poems

The Complete Tales and Poems

เอ็ดการ์อัลลันโปเกี่ยวกับความสยองขวัญสั่นประสาทของตระกูลเอ็ดการ์อัลลันโปที่ต้องเจอกับความน่ากลัวที่ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ ทำให้เกิดความวุ่นวายไปทั่ว ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องติดตามอ่านแล้วจะรู้ว่าความน่าติดตามในหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไร