Fire_Art

Art on Fire

Posted by

ศิลปะบนกองไฟ การสร้างผลงานที่สามารถเห็นได้ในเวลาไม่นานแล้วหายไปในชั่วพริบตา บอกถึงวิธีการสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรให้ออกมามีความสวยงาม จนเป็นที่จดจำของผู้ชมที่เข้ามารับชมกัน การแสดงสิ่งบันเทิงที่หาดูได้อย่างยากยิ่ง แล้วได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับพระราชาที่ชอบการนำเสนอการแสดงที่หาดูได้ยากอีกด้วย