books

บ้านในหมอก

Posted by

บ้านในหมอก ประพันธุ์โดย สุขุมพจน์ คำสุขุม ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประจำปี 2554  เป็นบทกวีที่ถ่ายทอดเนื้อหาปัญหาสังคมในโลกปัจจุบันผ่านกลอนแปด เนื้อหาเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อปัญหาสังคมต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เป็นความจริงที่เจ็บปวดและไม่เคยแก้ไขได้เสียที เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า การเลือกสรรถ้อยคำมาใช้ก็เป็นคำที่เข้าใจง่ายแต่ถ่ายทอดออกมาได้ถึงใจ โดยผู้เขียนได้แบ่งออกเป็นสองภาค ภาคที่หนึ่งคือ บ้านในหมอก และภาคที่สองคือ หมอกในบ้าน บ้านในหมอกนั้นใจความจะกล่าวถึงปัญหาสังคมที่เห็นจนชินตาของคนกลุ่มใหญ่ ตั้งแต่ปัญหาเล็กไปจนใหญ่ เช่น ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งฆ่า ข่มขืน ชิงทรัพย์ ส่วนหมอกในบ้านนั้นจะกล่าวถึงปัญหาในครอบครัว เช่น พ่อแม่ใช้ความรุนแรงกันในบ้าน การชิงสุกก่อนห่ามของเด็กไทย การมีค่านิยมผิด ๆ เกี่ยวกับการแสดงออกทางโป๊เปลือย การที่พ่อแม่ต้องทำงานหาเงินเพื่อให้ลูกนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ดังนี้เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดทุกบทออกมาอย่างกินใจ เข้าใจง่าย ได้อารมณ์ จึงไม่เป็นอันกังขาเลยที่เขาจะได้รับรางวัลการันตีอย่างสมภาคภูมิ