mathnawi

The Mathnawi of Jalaluddin Rumi

Posted by

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ของสมัยก่อนของมุสลิมยุคนั้น ที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ายุคก่อนนั้น มีการเข้ามาของมนตร์คาถาที่แสดงให้เห็นถึงความร้ายกาจของศาสตร์ที่ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้น น่าติดตามว่าเวทย์มนตร์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรบนโลกนี้