Passionate-Pilgrim

ผลงานบทกวี The Passionate Pilgrim

หากพูดถึงผลงานด้านกวี ชื่อที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ “วิลเลียม เชกสเปียร์(William Shakespeare) นักกวีชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงทางด้านการเขียนบทละคร และกวีเป็นอย่างมากโดยผลงานสร้างชื่อของเขาที่ยังหลงเหลือมายังปัจจุบันมีด้วยกว่ามากกว่า 38ผลงาน ใน38ผลงานนี้ยังแบ่งเป็นบทประพันธ์แบบsonnet อีกถึง 154 เรื่อง โดยเรื่อง sonneteer เป็นผลงานแบบsonnet ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ เชกสเปียร์ หนึ่งในผลงานsonnetที่มีชื่อเสียงงานหนึ่งของเขาก็คือ The Passionate

faber_diary

Faber & Faber Poetry Diary

บอกเล่าเรื่องของกวีทั่วโลกที่มีการขายแล้วได้รับความนิยม รวมถึงประวัติของผู้เขียนที่กว่าจะทำหนังสือออกมาให้ได้อ่านกันว่ายากแค่ไหนเป็นชีวประวัติที่อ่านแล้วจะทำให้คุณเข้าถึงจิตใจของนักเขียนที่ต้องเจอความสุข และทุกข์ปะปนกันไป บอกกล่าวเรื่องราวที่ดีให้ได้รับรู้ถึงความจริงในโลกของนักเขียนอย่างน่าสนใจ

mathnawi

The Mathnawi of Jalaluddin Rumi

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ของสมัยก่อนของมุสลิมยุคนั้น ที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ายุคก่อนนั้น มีการเข้ามาของมนตร์คาถาที่แสดงให้เห็นถึงความร้ายกาจของศาสตร์ที่ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้น น่าติดตามว่าเวทย์มนตร์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรบนโลกนี้