milk_honey

Milk and Honey

Posted by

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสี่บท แต่ละบทมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่แตกต่างกัน วิธีการเยียวยาความโศกเศร้าที่แตกต่างกัน น้ำนม และน้ำผึ้งเวลาอ่านจะรู้สึกถึงความขมขื่นที่สุดในชีวิต และพบความหวานในเนื้อหาของกวี เปรียบเหมือนกับ น้ำนม กับ น้ำผึ้ง นั้นเอง